Voor wie is "Hulpdienst Voor Elkaar"? 

  •  Voor inwoners van de gemeente Renkum die even een helpende hand nodig hebben en geen andere mogelijkheden hebben. 
  •  Voor mensen die ondersteuning nodig hebben  bij het (langer) zelfstandig wonen.

 

HVE:    WAT WEL &  WAT NIET

Hieronder zijn belangrijke richtlijnen benoemd:

HVE biedt hulp aan eenieder in de gemeente Renkum die daarom vraagt. HVE stimuleert de inzet van buren en familie en zonodig van beroepsmatige hulp.

Zie soorten hulp voor wat HVE te bieden heeft.

Wanneer er specifieke kwalificaties benodigd zijn bij het uitvoeren van de hulpvraag, wordt via het Sociaal loket of 'Renkum voor Elkaar' verwezen naar specialistische instanties. Dit geldt bijvoorbeeld voor dementerende cliënten.

De hulp door HVE is incidenteel van aard en beslaat maximaal één dagdeel (2 à 3 uur) en maximaal één keer per week. Wel  kan er gedurende het jaar vaker een beroep op de HVE vrijwilligers worden gedaan. Voor tuinklussen geldt een maximum van drie maal per jaar.

De vrijwilligers ontvangen geen financiële vergoeding. Alleen de kosten voor vervoer (€ 0,35 per km, met een minimum van € 3,00), kosten voor gebruik van gereedschap bij (tuin)klussen € 3,00 worden rechtstreeks door de cliënt aan de vrijwilliger vergoed. Voor de cliënt aangeschafte goederen worden contant met de hulpverlener tegen overlegging van een bon afgerekend.

Als een cliënt een extra bijdrage wil geven voor de bewezen dienst kan hij of zij een bedrag overmaken t.n.v. Hulpdienst Voor Elkaar te Oosterbeek op rekeningnummer (IBAN)  NL73ABNA 0427000424.

Voor betalingen ten behoeve van de cliënt, maakt de vrijwilliger nimmer gebruik van de betaalpas (en pincode) van de cliënt. Bij gebruik van contant geld, wijst de vrijwilliger erop dat er een ontvangstbewijs verstrekt kan worden.

Hulpvragen met mogelijke (financiële of aansprakelijkheids) risico’s voor HVE worden niet in behandeling genomen.

Het is voor de HVE vrijwilligers niet toegestaan meer dan 25 kg te tillen of te werken boven 2.5 meter. Het gebruik van trappen/ladders buiten/in de tuin is niet toegestaan.

Werkzaamheden die door een erkend vakman (installateur, elektricien) dienen te worden uitgevoerd, worden niet door de vrijwilligers opgepakt.

blauweband