Subsidies en Giften  

Ter dekking van de kosten is HVE volledig afhankelijk van giften en subsidies. Financiële middelen zijn met name nodig voor telefoonkosten, voor het geven van informatie (folders, advertenties), porto kosten voor retourenveloppen voor cliëntenonderzoek en bijeenkomsten. Hiervoor doen wij een beroep op fondsen en subsidies van kerken en van de gemeente.

Hartelijk daarvoor!

Ons rekening nr. is:  NL73ABNA 042.70.00.424   
tnv: Stichting Vrijwillige Hulpdienst Voor Elkaar
       Stationsweg 36
       6861 EJ  Oosterbeek 
------------------------------------------


Het werk van de Hulpdienst Voor Elkaar wordt mede mogelijk gemaakt met reguliere financiële ondersteuning van de volgende instanties


 

 prot

Diakonie PKN Oosterbeek - Wolfheze