De HVE vrijwilliger

Betrokken

De HVE vrijwilliger voelt zich betrokken bij de mede-inwoners van de gemeente Renkum en wil zich graag voor hen inzetten. Zowel vrijwilliger als cliënt varen hier wel bij; Enerzijds vinden vrijwilligers het leuk om te kunnen helpen met kleine klusjes, iemand even wegbrengen of samen boodschappen doen, en anderzijds maken cliënten graag gebruik van HVE.

Vertrouwen

De cliënten, meestal oudere bewoners, kunnen niet altijd een beroep doen op vertrouwde mensen in hun eigen netwerk en zijn dan aangewezen op hulp van vrijwilligers die ze kunnen vertrouwen. De vrijwilligers, die zelf aangeven voor welke klusjes en wanneer ze beschikbaar zijn, voelen zich door de cliënten zeer gewaardeerd.

Meedenken

De vrijwilligers worden regelmatig door het bestuur uitgenodigd mee te denken met ontwikkelingen. Nieuwtjes worden uitgewisseld via de HVE Contactbrief en de website.

Goed Geregeld

De Hulpdienst Voor Elkaar is een solide laagdrempelige organisatie met de kwaliteitsonderscheiding “Goed Geregeld”.

Ontmoeten

Er is veel aandacht voor het elkaar kunnen ontmoeten bij vrijwilligersbijeenkomsten. We kennen een najaarsbijeenkomst (november) en een jaarvergadering (maart). Er wordt voor de bijeenkomst vaak een spreker uitgenodigd die ingaat op een actueel thema. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen voor de Hulpdienst gepresenteerd en besproken. De bijeen-komsten worden afgesloten met een gezamenlijk gezellig etentje.

Samen

De HVE vrijwilliger voelt zich gesteund door de organisatie en vindt het fijn om zich te kunnen inzetten voor inwoners van de gemeente Renkum die hulp nodig hebben; het elkaar helpen!