Hulp kun je gewoon vragen 06-15587336

                   
 mail ons

startpagina
hulp vragen

  Welke hulp biedt
 "Hulpdienst Voor Elkaar"?
 

 De Hulpdienst verricht vooral
 kortdurende klusjes:
"hand- en spandiensten" 
 • Wat voor'n hulp?
 • (samen) boodschappen doen
 • bezoek aan huis
 • autovervoer
 • begeleiding (arts, ziekenhuis, polikliniek)
 • samen wandelen / rolstoel rijden
 • samen uit winkelen / op stap
 • samen lezen / spelletjes
 • klusjes in en om het huis
 • klusjes in de tuin
 • omgaan met apparaten 
 • telefooncirkel 
 • computerhulp
 • naai- en verstelwerk
vrijwilliger
 worden
contact
soorten hulp
voor wie
    wat wel &
wat niet
subsidies en giften
nieuws
U betaalt de kosten van de gereden kilometers.
Dat is 30 eurocent per kilometer.

Met altijd een minimale bijdrage van € 2,50 per klus

De uitgevoerde hulp is verder gratis.
De gebruikte materialen en het gebruik van gereedschap zijn wel voor uw rekening.