Hulp kun je gewoon vragen  06-15587336       
  Onze Folder                
                      
 mail ons
startpagina
hulp vragen
 Jaaroverzicht  Certificaat  |  Contactbrief  |  Links | Telefooncirkel  |  Presentatie |  Clientenonderzoek   Vrijwilligersonderzoek
 Open hier onze: CONTACTBRIEF           

             "SPECIAL"- JUBILEUMUITGAVE (35 JAAR)

JUBILEUM - HVE 35 jaar !!   

De Stichting Hulpdienst Voor Elkaar (HVE) is in 1981 officieel van start gegaan en bestaat nu anno 2016, 35 jaar. 

Op 17 november hebben we dit met onze vrijwilligers gevierd. 

Telefooncirkel

Ten gevolge van de bezuinigingen heeft HVE op verzoek van Solidez per 1 januari 2016 de telefooncirkel overgenomen De telefooncirkel (TC) is een initiatief dat enkele jaren geleden genomen is om zelfstandig wonende ouderen een steuntje in de rug te geven als het zelfstandig wonen wat moeilijker wordt. Ook voor de familie is het een veilig gevoel als er op werkdagen in het begin van de ochtend even gebeld wordt om te vragen of de persoon goed is opgestaan en alles in orde is.

Hulp kun je gewoon vragen  06-15587336


Jaaroverzicht 2016

In het jaar 2016  heeft HVE vele hulpvragen kunnen honoreren dankzij de enthousiaste inzet van onze 60 vrijwilligers. Het aantal malen geboden hulp is in 2016 ten opzichte van 2015 weer toegenomen en wel tot 1822. In 2015 was dat 1533. In 2014, 1307 en in 2013, 646.

De ontvangen aanvragen in 2016 betroffen: vervoer&begeleiding (30%); klusjes in en rondom het huis en in de tuin (14%); (samen) boodschappen doen (27%); bezoekjes afleggen (9%) en overig zoals hulp bij administratie, computerhulp en samen wandelen (20%). Van het totaal aantal aanvragen in 2016 was circa 57% structureel van aard vooral wat betreft samen boodschappen doen, computerhulp, bezoekjes afleggen, wandelen en vervoer&begeleiding.
Zie verder Jaaroverzicht 2016


HVE Presentatie

Met een Power Point Presentatie van de "Hulpdienst Voor Elkaar" laten wij zien wie wij zijn en wat wij voor u kunnen betekenen. Wij verzorgen graag, in overleg, een presentatie op locatie. (groepje van minimaal 10 belangstellenden)


CliŽnten- en Vrijwilligersonderzoek
Aan onze cliŽnten en vrijwilligers is gevraagd of ze tevreden zijn met de huidige gang van zaken en wat hun verwachtingen zijn naar de toekomst. Om hiervan een beeld te krijgen is er een enquete gehouden onder onze 240 cliŽnten en onze 59 vrijwilligers.

Het cliŽntenonderzoek is in augustus 2014 afgerond. Het verslag hiervan vindt u hier: Clientenonderzoek 2014

 De resultataten van het vrijwilligersonderzoek vindt u hier:
Vrijwilligersonderzoek 2015


Hulpdienst Voor Elkaar Gecertificeerd

In 2013 heeft de Hulpdienst Voor Elkaar het GOED GEREGELD keurmerk ontvangen. 
Hiermee is HVE de eerste organisatie in de gemeente Renkum die deze landelijke kwaliteitsonderscheiding heeft behaald. http://www.nov.nl/kwaliteit-en-diensten/goed-geregeld 
De vrijwilligers van de Hulpdienst Voor Elkaar zijn met recht, trots op de behaalde kwaliteitsonderscheiding “Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD!”. 
 
Links

www.vrijwilligrenkum.nl

www.solidez.nl

www.renkum.nl

www.regelhulp.nl

www.renkum.nl/Inwoners/Sociaal_Loket

WWW.wehelpen.nl


     
vrijwilliger
 worden
contact
soorten hulp
voor wie
    wat wel &  wat niet
subsidies en giften
nieuws
contactbrief
links