Hulp kun je gewoon vragen 06-15587336


mail ons 
startpagina
hulp vragen

Organisatie    


 HOE HET BEGON...... (1981)

 Stichting Vrijwillige Hulpdienst voor Elkaar

 Postadres: Stationsweg 36, 6861 EJ Oosterbeek

 Mailadres: info@hulpdienstvoorelkaar.nl

 KvK nummer 41048139, RISN nummer 815796675

 Bestuurssamenstelling /namen van de bestuurders

 Zie “Nieuws” Jaaroverzicht 

 Beleidsplan                                       

 Zie “Nieuws” Jaaroverzicht 

 Verslag uitgeoefende activiteiten

 Zie “Nieuws” Jaaroverzicht 

 FinanciŽle verantwoording

 Zie “Nieuws” Jaaroverzicht 

 
Doelstelling / Beloningsbeleid

Statutaire doelstelling ( 15 juli 1981; wijziging 14 januari 2002)

HVE stelt zich ten doel in overleg en in samenwerking met de reeds bestaande organisaties en instellingen op het terrein van de maatschappelijke en sociale hulpverlening, hulp te bieden aan ieder in de gemeente Renkum die zelfstandig woont en in acute nood verkeert, ongeacht zijn godsdienstige of politieke overtuiging, levensopvatting of maatschappelijke positie. HVE wil slechts een tijdelijke brugfunctie vervullen totdat, indien nodig, beroepsmatige hulp gerealiseerd kan worden, waarbij ze de ongeorganiseerde buren- en familiehulp blijft stimuleren.

 Uitwerking van de statutaire doelstelling

Hulp wordt geboden door vrijwilligers door middel van het verrichten van diensten welke hoofdzakelijk incidenteel van aard zijn. Het betreft diensten zoals hand- en spandiensten in en om het huis en in de tuin, vervoer en begeleiding naar arts, ziekenhuis,  hulp bij administratie, hulp bij gebruik van computer, telefoon of andere technische apparaten, wandelen (eventueel in rolstoel) en (samen) boodschappen doen. Hulpvragen met mogelijke financiŽle risico’s en/of aansprakelijkheidsrisico’s voor HVE worden niet in behandeling genomen. De vrijwilligers verlenen hulp, zonder dat zij hier een geldelijke bijdrage voor ontvangen. Alleen de kosten die zij maken voor vervoer naar, van en met een hulpvrager en gemaakte onkosten worden door de vrijwilliger rechtstreeks met de hulpvrager afgerekend.

 
Erkend door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk

 rgb-jpg-logo keurmerk vrijwillige inzet gg

NOV-keurmerk geldig tot 7 november 2017


vrijwilliger
 worden
contact
soorten hulp 
voor wie
     wat wel &
wat niet
subsidies en giften

nieuws